Thiên Mệnh (2018) HDTV 1080p – 28/28 Tập – SCTVLT

Title: 天命
English title: Succession War
Genre: History Suspense
Episodes: 28
Broadcast network: TVB
Broadcast period: Jun 25, 2018 – Jul 29, 2018
Airs On: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
Audio 1: Vietnameses (SCTVLT)
Audio 2: Chinese

Synopsis:
The rise and fall of dynasties and the changing of sovereigns are dictated by the Mandate of Heaven. Ruco Chan dominates the court, with power in his hands and wealth that rivals the nation. He is an minister that is closer to imperial power than the Emperor! Emperor Shaun Tam has the title, but no power; he falls victim to the times. He is a ruler that is further from power thanordinary citizens! Within 28 days, a battle between power and righteousness. Ultimately, will man prevail over the heavens, or is the Mandate of Heaven not to be violated?

Gia Khánh chỉ là vị vua hữu danh vô thực. Mọi quyền hành đều nằm trong tay Hòa Thân. Trước nguy cơ triều đại suy vong, Gia Khánh thuyết phục con trai của Hòa Thân và tâm phúc Phúc Trường An bày kế tiêu diệt Hòa Thân cùng phe cánh. Nhưng, với tài trí hơn người, Hòa Thân sớm có đối sách, không những hóa giải được nước cờ của Gia Khánh, mà còn lật ngược tình thế…

“THIÊN MỆNH”, phát sóng độc quyền và đồng thời với TVB, lúc 20h, thứ 2 – thứ 6, bắt đầu từ 25/6/2018, trên SCTV9!

http://www.mexashare.com/n4e6jsi6224c/ThienMenh.HDTV.1080p.AC3-SG75HD-01.mkv
http://www.mexashare.com/ll7hlnj1r57y/ThienMenh.HDTV.1080p.AC3-SG75HD-02.mkv
http://www.mexashare.com/krnwkwg7psku/ThienMenh.HDTV.1080p.AC3-SG75HD-03.mkv
http://www.mexashare.com/c1nw7884pbwh/ThienMenh.HDTV.1080p.AC3-SG75HD-04.mkv
http://www.mexashare.com/h9x4u8cee73x/ThienMenh.HDTV.1080p.AC3-SG75HD-05.mkv
http://www.mexashare.com/p1pv7v30ev3w/ThienMenh.HDTV.1080p.AC3-SG75HD-06.mkv
http://www.mexashare.com/ikt0c0f5jsin/ThienMenh.HDTV.1080p.AC3-SG75HD-07.mkv
http://www.mexashare.com/nnxcc12xq4l2/ThienMenh.HDTV.1080p.AC3-SG75HD-08.mkv
http://www.mexashare.com/bke00eaenotq/ThienMenh.HDTV.1080p.AC3-SG75HD-09.mkv
http://www.mexashare.com/ih35k7pmrgyr/ThienMenh.HDTV.1080p.AC3-SG75HD-10.mkv
http://www.mexashare.com/rj4qiqxirgk1/ThienMenh.HDTV.1080p.AC3-SG75HD-11.mkv
http://www.mexashare.com/opfmkg6cjoyc/ThienMenh.HDTV.1080p.AC3-SG75HD-12.mkv
http://www.mexashare.com/mwgh94vzm9wm/ThienMenh.HDTV.1080p.AC3-SG75HD-13.mkv
http://www.mexashare.com/gxhkbt0aktdr/ThienMenh.HDTV.1080p.AC3-SG75HD-14.mkv
http://www.mexashare.com/xgzvnk8dqwlm/ThienMenh.HDTV.1080p.AC3-SG75HD-15.mkv
http://www.mexashare.com/mt5eu4xhnt5p/ThienMenh.HDTV.1080p.AC3-SG75HD-16.mkv
http://www.mexashare.com/uzwe4g0m2rnt/ThienMenh.HDTV.1080p.AC3-SG75HD-17.mkv
http://www.mexashare.com/zrf8vqqjoqke/ThienMenh.HDTV.1080p.AC3-SG75HD-18.mkv
http://www.mexashare.com/btn35pkl0fcr/ThienMenh.HDTV.1080p.AC3-SG75HD-19.mkv
http://www.mexashare.com/amysti8a0odj/ThienMenh.HDTV.1080p.AC3-SG75HD-20.mkv
http://www.mexashare.com/25xc2jq53b1m/ThienMenh.HDTV.1080p.AC3-SG75HD-21.mkv
http://www.mexashare.com/0w9melzylpxk/ThienMenh.HDTV.1080p.AC3-SG75HD-22.mkv
http://www.mexashare.com/wic6ewwrn45f/ThienMenh.HDTV.1080p.AC3-SG75HD-23.mkv
http://www.mexashare.com/6g6l5wxaythl/ThienMenh.HDTV.1080p.AC3-SG75HD-24.mkv
http://www.mexashare.com/h5ov9llcnqtg/ThienMenh.HDTV.1080p.AC3-SG75HD-25.mkv
http://www.mexashare.com/key3z0iqwq54/ThienMenh.HDTV.1080p.AC3-SG75HD-26.mkv
http://www.mexashare.com/scjk5wv2j0tw/ThienMenh.HDTV.1080p.AC3-SG75HD-27.mkv
http://www.mexashare.com/k7yq5rcxmck9/ThienMenh.HDTV.1080p.AC3-SG75HD-28END.mkv

Advertisements